Ukraine  Украина  Україна
innovation agro
agroinnovationinua@gmail.com
+380974931299
 


Ми піднімаємо рентабельність вашого бізнесу!

Новини

Оцінка ефективності застосування азотних добрив на кукурудзі.

Мета дослідження: визначити економічно оптимальний рівень азоту, який дає максимальний прибуток .  Всі посіви отримали 37,5 кг діючої речовини азоту на гектар (КАС) при посіві 2 см в бік на 2 см вглиб . Щоб досягнути заявленої кількості азоту додатково проведено бічне внесення КАС на стадії V3 (стадія 5-го листа).

 

Результати дослідженння 2017 року подані в таблиці 1 для посівів кукурудзи попередник соя.

 

Оптимальною нормою внесення азоту на кукурудзі при попереднику соя було визначено 188 кг/га на посівах як в США так і в Україні і цей показник був найбільш стійким на протязі довгого часу. Дослідження в США проводиться на протязі 9 років. Хоч показник і досить точний, але все ж таки треба враховувати, що оптимальна кількість внесеного азоту буде залежати від термінів внесення, опадів, гумусу та іноді від вибраного гібриду.

Економічно-оптимальний рівень азоту  - 18 кг ДР азоту на формування 1 тони зерна кукурудзи.

 азотні добрива кукурудза

Результати дослідженння 2017 рік подані в таблиці 2 для посівів кукурудзи попередник кукурудза.

 

    Результати 2017 року показали оптимальне значення кількості азоту на 30 одиниць більше ніж середні дані  9-річного міжрегіонального дослідження в США. В зв’язку з цим для потреб планування краще все ж таки використовувати дані довготермінового дослідження, а саме 280 кг азоту на га. Слід пам’ятати про можливі суттєві різниці в значенні оптимальної величини азотних добрив з року в рік. В 2017 році дослідники стикнулися з надмірною ранньою кількістю опадів, що негативно вплинуло на доступність азоту.

 

Джерело 2017 Beck’s Practical Farm Research USA

 

 

 

 


Для
власників/керівників
агробізнесу
Послуги центру для Власників/керівників агробізнесу
Для
банків

Послуги центру для Власників/керівників агробізнесу
Для
інвесторів

Послуги центру для Власників/керівників агробізнесу
Для
постачальників

Послуги центру для Власників/керівників агробізнесу
UX/UI and Usability Analysis